Medezeggenschapsraad

Onze school kent een actief meedenkende medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de school. Voor sommige zaken is dit besluitvormend, voor andere zaken adviserend. De locatieleider maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende taak. De medezeggenschapsraad komt regelmatig bijeen om onderwijskundige zaken te bespreken. Daarnaast bezoekt een ouderlid van onze medezeggenschapsraad de bijeenkomsten van de GMR.
Klik op de button voor de samenstelling van onze medezeggenschapsraad

Samenstelling MR

© 2018 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden