Medezeggenschapsraad

Onze school kent een actief meedenkende medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de school. Voor sommige zaken is dit besluitvormend, voor andere zaken adviserend. De locatieleider maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende taak. De medezeggenschapsraad komt regelmatig bijeen om onderwijskundige zaken te bespreken. Daarnaast bezoekt een ouderlid van onze medezeggenschapsraad de bijeenkomsten van de GMR.
Samenstelling van onze medezeggenschapsraad 2018-2019:

Oudergeleding:                                                Personeelsgeleding
Ingrid Feteris-Buster                                  Susanne Wolters-Vos         
Email: ingridben@gmail.com                   Email: s.vos@obs-iemenhof.nl
               
Janine Daly-Schepers                                 
Email: j.dalyschepers@gmail.com           
 
Hellen Kloeze                                              Christina Smit - Jolmers
Email: hek@ows.no                                    Email: c.smit@obs-iemenhof.nl

 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden