Medezeggenschapsraad

Onze school kent een actief meedenkende medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit een ouder- en een teamgeleding. De MR heeft inspraak op het beleid van de school. Voor sommige zaken is dit besluitvormend, voor andere zaken adviserend. De locatieleider maakt geen deel uit van de MR, maar heeft een adviserende taak. De medezeggenschapsraad komt regelmatig bijeen om onderwijskundige zaken te bespreken. Daarnaast bezoekt een ouderlid van onze medezeggenschapsraad de bijeenkomsten van de GMR.
Samenstelling van onze medezeggenschapsraad 2018-2019:

Oudergeleding:                                                Personeelsgeleding
Marise Maatje  (voorzitter)                       Susanne Wolters-Vos         
Email: marisemaatje@hotmail.com        Email: s.vos@obs-iemenhof.nl 
               
Janine Daly-Schepers                                 Marieke Supheert
Email: j.dalyschepers@gmail.com           Email: m.supheert@obs-iemenhof.nl
 
Inge Conijn-Lenters                                    Christina Smit - Jolmers
Email: ingelenters@hotmail.com             Email: c.smit@obs-iemenhof.nl

 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden