Nieuwe ouders

Op zoek naar een (nieuwe) school? Kom een kijkje nemen!
Om echt een goede indruk te krijgen is het belangrijk om een school te bezoeken. Verhalen van de school zelf en verhalen van anderen zorgen voor een eerste beeld. Veel belangrijker om voor uw kind een goede schoolkeuze te kunnen maken, is úw idee, indruk en gevoel. Dit kunt u alleen maar krijgen als u bij ons binnen bent geweest, zelf heeft rondgekeken en ons heeft gezien en gesproken. We hopen natuurlijk enthousiast bent en voor onze school kiest.

Krijgt mijn kind wat het nodig heeft?
Ongeveer 4 weken voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht van uw kind contact met u op voor een afspraak.
Wanneer uw kind naar school gaat hebben we regelmatig contact. Wij willen graag weten hoe uw kind en u de eerste periode hebben ervaren. En wij vertellen onze eerste ervaringen met uw kind. Verder praten wij dan over de juiste inzet voor uw kind:

  • wat is belangrijk in het onderwijsprogramma voor uw kind?
  • wat verdient extra aandacht?
  • wat moet uw kind leren om het beste uit zichzelf te kunnen halen?
Wat wordt er van mij als ouder verwacht?
Wij vinden de samenwerking en het gesprek tussen u als ouder en ons als school het meest belangrijk. Maar u kunt als ouder een grotere rol vervullen voor de school. Wij hebben bijvoorbeeld ouders nodig voor:
  • het organiseren van activiteiten in en om de school
  • het helpen bij inrichting van de school
  • het wegbrengen en halen van kinderen naar en van culturele activiteiten en sporttoernooien
  • de ouderraad
  • de medezeggenschapsraad
  • het ophalen van oud papier
Wij horen graag waar wij u voor mogen vragen!

Oud papier
We vragen alle ouders die hun kind bij ons inschrijven te helpen met het ophalen van oud papier. Wanneer veel mensen helpen, hoeft u slecht eens per 15 a 16 maanden te helpen.
In okotber / november maken we een overzicht voor het komende kalenderjaar.
Wanneer het voor u niet mogelijk is om te helpen dan horen we dit graag van u.


Hoe schrijf ik mijn kind in?
Als u uw kind bij ons wilt inschrijven, kunt u hiervoor een afspraak maken met de locatiedirecteur.
U krijgt tijdens het kennismakingsgesprek informatie over onze school en aansluitend een rondleiding door school.

Als u daarna besluit tot inschrijving, krijgt u een inschrijfformulier mee. Nadat u het formulier heeft ingevuld en ingeleverd, worden de gegevens doorgegeven aan het administratiekantoor. Uw kind staat dan officieel ingeschreven. Vervolgens neemt de leerkracht contact met u op, enkele weken voor de vierder verjaardag,  voor een huisbezoek. Dan wordt er ook afgesproken wanneer uw kind mag komen kennismaken en daadwerkelijk begint met zijn/haar basisschoolperiode.

Wanneer uw kind al naar een andere school gaat maken we afspraken over de start en het eventueel kennis maken. Indien mogelijk wordt contact gezocht met de school waar uw kind vandaan komt om zo goed te kunnen aansluiten bij de individuele behoeften van leerlingen. Wanneer er sprake is van extra zorg kan besloten worden tot een proefperiode. 
In een enkel, heel bijzonder geval, kan besloten worden dat een leerling niet kan worden toegelaten. Zie hiervoor de schoolgids.

Afspraak maken?
Tel. 0524 - 531231
Email: h.boezen@oo-emmen.nl of obs-iemenhof@oo-emmen.nl 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden